LAPISEIRAS, ROTRING

1904255
1904255 LAPISEIRAS
Lapiseira rapid Pro 0.5 mm Chrome ROTRING
49,00 €
1904256
1904256 LAPISEIRAS
Lapiseira rapid Pro 0.7 mm Chrome ROTRING
49,00 €
1904260
1904260 LAPISEIRAS
Lapiseira rapid Pro 2 mm Black ROTRING
49,00 €